Viikonloppukurssit syksyllä 2022

Ilmoittautuminen aukeaa kurssikaupassa 15.8. klo 10. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan ennakkoon.

 

Eroon kirjoitusjumeista -viikonloppukurssi 8.-9.10.

Entä jos kirjoittaminen olisi väri tai musiikkia? Miltä näyttää kirjallinen muotokuva, tai tekstiilman sanoja? Kurssin tarkoituksena on kokeilla erilaisia harjoituksia, jotka yhdistelevät kirjoittamista ja muita taiteita. Mukana on muun muassa valokuvaamista, kuvataiteita ja musiikkia. Kurssilla pääset käyttämään niin kuulo-, näkö- kuin tuntoaistiasikin!

Kurssi keskittyy luovuutta herätteleviin harjoituksiin. Näiden harjoitusten avulla kirjoittaja voilöytää uudenlaisia näkökulmia kirjoittamiseensa ja päästä eroon tyhjän paperin kammosta. Harjoitusten ohella kurssilla puhutaan lyhyesti leikin ja luovuuden tärkeydestä kirjoittamisessa sekä siitä, millä eri tavoin taidetta ja kirjoittamista voi yhdistellä.

Kurssilla ei ole osaamisvaatimuksia. Suositeltavaa on tuoda omat kuulokkeet ja älykännykkä musiikin kuuntelua varten, mutta harjoitukset voi tehdä myös ilman. Mukaan kannattaa ottaa myös värikyniä tai tusseja, jos kotoa sellaisia löytyy. Kurssilla jaetaan omia harjoituksia ja annetaan niistä lyhyitä palautteita, mutta varsinaista syvempää palautteenantoa kurssilla ei ole. Kenenkään ei ole pakko jakaa tekstejään, jos ei halua.

Tule kokemaan moniaistillinen ja rentouttava kirjoittamishetki!

Kurssin vetäjänä toimii sanataideohjaaja, kirjailija Miska Karhu. Hän on hämeenlinnalainenmonen eri alan sekatyöläinen, jonka on tarkoitus valmistua filosofian maisteriksi joulukuussa 2022. Kustannusliike Karisto julkaisi hänen esikoisromaaninsa “Nimeni on Alex” syyskuussa 2022. Hän on kouluttautunut sanataideohjaajaksi Hämeen kesäyliopistossa.

Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 8 (mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, kurssi perutaan ja ilmoittautuneille ilmoitetaan).

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 24.9.2022. Tämän jälkeen paikkoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kurssit.kirjantalo@gmail.com. Kurssiosallistujiin ollaan yhteydessä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

MISSÄ: Kirjan talolla, Nunnankatu 4 (Taiteen talo), 20700 Turku

MILLOIN: la 8.10. klo 11-16 / su 9.10. klo 11-16

OPETTAJA: Miska Karhu

HINTA: 100 / 200 €
Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille. Kurssi laskutetaan kurssin jälkeen.

 

Lempeän kirjoittamisen viikonloppu 17.– 18.9.

Lempeän kirjoittamisen viikonloppukurssi soveltuu esimerkiksi aloittelijalle, kirjoittamisessaan jumiin jääneelle, pitkän tauon jälkeen uudelleen aloittaneelle ja yleensä jokaiselle, joka kaipaa säännöllisyyttä, iloa tai uutta näkökulmaa kirjoittamiseen – olipa kyse sitten romaanin tai päiväkirjan kirjoittamisesta. Kurssi soveltuu hyvin myös sellaiselle kirjoittajalle, joka ei ole varma omasta lajistaan.

Kurssilla keskitytään tekemiseen eli kirjoitetaan paljon lyhyitä harjoituksia, joita tukevat teorian ja filosofian ”tietokeitaat”. Tehtäviä käydään läpi eri tavoin; osa yhdessä, osa pareittain, osa muutamia esimerkkejä poimien jne. Kurssi ei ole editoiva kurssi, eikä kirjoitettavia tekstejä tutkita hyvä – huono -akselilla. Tavoite on antaa kirjoittajalle vaihtoehtoja ja välineitä tekstin tuottamiseen ja työstämiseen ja saada ”padot auki”.

Kurssin perusfilosofia pohjautuu kirjoittajaohjaajaguru Natalie Goldbergin ajatteluun – opettajan sovelluksena. Lempeän kirjoittamisen kurssilla saa kirjoittaa mistä tahansa, toisin sanoen ”lempeä”-adjektiivilla viitataan kirjoittamisen keskeneräisyyden hyväksymiseen, ei tekstien sisältöihin.

Opettajana toimii Niina Hakalahti, joka on tamperelainen kirjailija, kirjoittamisen opettaja ja kirjoittamisen sekatyönainen. Hakalahti on opettanut kirjoittamista yli 30 vuotta ja kirjoittanut reilut parikymmentä kirjaa: niin runoa kuin proosaakin, jälkimmäistä sekä aikuisille että lapsille. Aikuisille hän kirjoittaa myös nimellä Amanda Vaara. Koulutukseltaan Hakalahti on kirjallisuuden maisteri. Lisäksi hän on opiskellut mm. aikuiskasvatusta ja kirjallisuusterapiaa.

Kaunokirjallisuuden lisäksi hänen tuotantoonsa kuuluu luovan kirjoittamisen harjoituskirja Syön aamupalaksi Eiffel-torneja sekä yhdessä Johanna Hulkon kanssa laaditut kortit: Sattumapakka –virikkeitä onnelliselle ajelehtijalle. Parnassosa 2/22 julkaistiin Hakalahden essee Sekakäyttäjä-taviksen tunnustuksia, josta saa hyvän käsityksen hänen toiminnastaan kirjailijana.

Hakalahden kotisivut: www.niinahakalahti.fi

Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 8 (mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, kurssi perutaan ja ilmoittautuneille ilmoitetaan).

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 3.9.2022. Tämän jälkeen paikkoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kurssit.kirjantalo@gmail.com. Kurssiosallistujiin ollaan yhteydessä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

MISSÄ: Kirjan talolla, Nunnankatu 4 (Taiteen talo), 20700 Turku

MILLOIN: la 17.9. klo 11-16 / su 18.9. klo 11-16

OPETTAJA: Niina Hakalahti

HINTA: 100/200 €
Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille. Kurssi laskutetaan kurssin jälkeen.

 

Lisää jännitettä! -viikonloppukurssi 15. – 16.10.

Sanotaan, että jännite on yksi kaunokirjallisen teoksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Jännite pitää teosta koossa ja saa lukijan jatkamaan lukemista. Mutta mitä jännite oikeastaan tarkoittaa?

Tällä viikonloppukurssilla tutkitaan jännitettä useasta eri näkökulmasta. Aloitamme tarinan jännitteestä ja henkilöverkosta ja etenemme pohtimaan rakenteen, dialogin ja kielen jännitteitä. Opettajan vetämien teoriahetkien lisäksi tehdään erilaisia harjoituksia. Kurssilla keskustellaan paljon. Tavoitteena on, että osallistuja saa työkaluja oman tekstin jännitteen kehittämiseen.

Kurssi on suunnattu erityisesti proosan (romaani, novelli, lyhytproosa) kirjoittajille genreistä riippumatta ja siitä saa erityisen paljon irti, jos työn alla (tai suunnitteilla) on oma teksti.

Ennakkotehtävä osallistujille: Pohdi oman tekstin jännitteitä. Wikipedian mukaan jännite on kahden pisteen välinen sähköinen ero. Hahmottele tekstissäsi olevia ”pisteitä” (esim. alku – loppu, päähenkilön arvot, henkilögalleria, tapahtumapaikat ja aika) ja niiden välillä olevia yhteyksiä, muutoksia ja eroja. Tee muistiinpanoja.

Kurssin opettajana toimii kirjailija Marja Kangas (FM, teatteri-ilmaisun ohjaaja), joka on opettanut teatteria sekä kirjoittamista vuodesta 2007 alkaen.

www.marjakangas.net

Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 8 (mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, kurssi perutaan ja ilmoittautuneille ilmoitetaan).

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 1.10.2022. Tämän jälkeen paikkoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kurssit.kirjantalo@gmail.com. Kurssiosallistujiin ollaan yhteydessä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

MISSÄ: Kirjan talolla, Nunnankatu 4 (Taiteen talo), 20700 Turku

MILLOIN: la 15.10. klo 11-16 / su 16.10. klo 11-16

OPETTAJA: Marja Kangas

HINTA: 100 / 200 €
Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille. Kurssi laskutetaan kurssin jälkeen.

 

Rakennenautintoja – eli kurssi romaanin rakenteista 19 – 20.11.

Kaaret, toistot ja episodit, aloitus, lopetus ja mahdollinen juoni – miten romaanin muoto syntyy ja miten rakenne luo romaaniin merkityksiä?

Kurssilla kirjoitetaan pieniä harjoituksia ja analysoidaan sekä oman tekstin että valittujen kirjallisuusesimerkkien rakenteita. Tavoitteena on oppia tunnistamaan teoksen rakenneratkaisuja ja pohtia niiden merkityksiä sekä saada uusia työkaluja omaan kirjoittamiseen. Millainen tapa lähestyä rakennetta on juuri minulle sopiva?

Voit työskennellä joko valmisteilla olevan novellin / romaanikäsikirjoituksen kanssa – tai sitten suunnitella rakennetta aivan uudelle, vielä kirjoittamattomalle hankkeelle. Tekstejä ei varsinaisesti lueta kurssilla, vaan ne toimivat materiaalina harjoitteille. Ryhmäkeskusteluissa omasta rakennesuunnitelmasta saadaan lyhyesti sekä vertaisryhmä- että opettajan palautetta.

Työskentely aloitetaan jo ennen kurssia kahdella ennakkotehtävällä. 

1. Lue Sara Stridsbergin romaani Niin raskas on rakkaus. Tee lukiessasi muistiinpanoja, jotta kirjan sisältö on helpompi palauttaa mieleen kurssin yhteydessä. Mieti, millaiselle logiikalle teoksen rakenne perustuu.

2. Kuvaa jonkun oman käsikirjoituksesi rakenne graafisesti (kaaviona/piirroksena/aikajanana). Pyri havainnollistamaan, mistä elementeistä rakenne muodostuu (esim. tarinalinjat, kertojat, episodit, toistot, osat ja niiden suhteet). Käytä värejä, viivoja, symboleita ja sanoja rakennekaavion piirtämiseen.

Valitse myös käsikirjoituksesta puolen sivun tekstiote, jonka luet ryhmälle osana työsi esittelyä.

Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 8 (mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, kurssi perutaan ja ilmoittautuneille ilmoitetaan).

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 5.11.2022. Tämän jälkeen paikkoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kurssit.kirjantalo@gmail.com. Kurssiosallistujiin ollaan yhteydessä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

MISSÄ: Kirjan talolla, Nunnankatu 4 (Taiteen talo), 20700 Turku

MILLOIN: la 19.11. klo 11.30-16.30 / su 20.11. klo 10-16

OPETTAJA: Selja Ahava & Emma Puikkonen

HINTA: 120 / 220 €
Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille. Kurssi laskutetaan kurssin jälkeen.

 

Att skriva roman 12. – 13.11.

Välkommen på veckoslutskurs för att tackla frågan hur skriva en roman. Och vad en roman är, kan, kunde vara. Konsten att hitta till en form och ett uttryck för den. Om romanens byggstenar och organisk dramaturgi. Föreläsningar, diskussion, skrivövningar i konkret anslutning till det du vill göra. Det som behövs är vilja och lust och beredskap att skriva.

Kursens dragare är författare Monika Fagerholm. Fagerholm lovar två dagar fyllda av inspiration och energi. Enligt deviserna ”Tänk inte text tänk värld” och ”Om du inte vet var du ska börja börja var som helst.” Ta med dator eller penna och papper, ser fram emot!

Sista anmälningsdag 5.11.2022. Max 12 deltagare, men minst åtta stycken. Om mindre än åtta anmäler sig startar kursen ej. Senast en vecka före kursstart kontaktas deltagarna om praktiska arrangemang.

NÄR: 12.-13.11. kl. 11-16

VAR: På Bokens hus, Nunnegatan 4, 20700 Åbo (Taiteen talo, Konstens hus)

LÄRARE: Monika Fagerholm

PRIS: 100 / 200 €
Nedsatt pris för studerande, arbetslösa, pensionärer och Bokens hus medlemmar.