Tjejpoesi workshopar i Åbo

Det Åboländska poesifältet domineras av dess maskulinitet, såväl i den publicerade poesin, som på den estradpoetiska scenen. Workshoparna i tjejpoesi vill jämna ut klyftorna mellan könen genom att skapa en plattform för personer som identifierar sig som kvinna eller tjej. Workshoparna består av diktskrivande, läsning, redigering och uppträda med sina dikter till en trygg miljö. Tanken är inte att skapa ett kvinnoseparatistiskt utrymme, utan istället ett tryggt rum där deltagarna har möjlighet till att få skapa och ta plats, samt få feedback för sitt skapande av andra i samma sits. Workshoparna är tvåspråkiga (svenska-finska), riktad för 18-25-åringar. Datum för aktuella workshopar meddelas kontinuerligt under projektets gång.