På svenska

Vad är bokens hus?

Kirjan talo – Bokens hus är en år 2007 grundad förening som främjar litterär verksamhet. Sedan 2008 huserar föreningen i en byggnad i Åbo som kallas Kirjan talo – Bokens hus. Byggnaden ligger alldeles invid Aura å. 2022 flyttadde Bokens hus till Konstens hus på Nunnegatan.

Ända sedan 2009 har Bokens hus arrangerat skrivarkurser och litterära evenemang, samt erbjudit tjänster relaterade till tillämpad konst. Den drivande idén bakom de här tjänsterna är tillgänglighet både vad gäller intellektuell nivå och på det ekonomiska planet. Genom sin verksamhet erbjuder Bokens hus ökat självförtroende, och det gäller också specialgrupper och de som hotas av utslagning.

Bokens hus erbjuder kontorsutrymmen, arrangerar evenemang och kurser. Bokens hus fungerar också både som samlingsplats och nätverk för handledning av workshoppar. Bokens hus är ett hem för många litterära föreningar och en arbetsplats för aktörer inom den kreativa sektorn. Genom att bli medlem i vår förening stöder du vår verksamhet.

 

Frågor gällande Bokens hus verksamhet och övrigt går det alltid att kontakta verksamhetsledaren: 044 552 7737 / kirjantalo (at) kirjantalo.org

Kontaktuppgifter

14 + 15 =

Verksamhetsledare

Petri Tähtinen
kirjantalo (at) kirjantalo.org
044 552 7737

Bokens hus styrelseansvariga

Nelli Salonen, Emilia Weckman
nelli.bokenshus (at) kirjantalo.org, emilia.bokenshus (at) kirjantalo.org

Landskapsutvecklare inom kultur

Katihanna Heikkinen
salo (at) kirjantalo.org

Informatör

Aino Alasmaa
tiedottaja (at) kirjantalo.org

Platsansvarig och tekniker för evenemang

Lari Hasanen
postit (at) kirjantalo.org

Kirjan talo – Bokens hus rf

Nunnegatan 4
20700 Åbo
FO-nummer 2285991-6
kirjantalo (at) kirjantalo.org

Kurssekreterare

Johanna Keiski
kurssit (at) kirjantalo.org