Sanataiteen ohjaamisen kurssikokonaisuus keväällä 2023

Kirjan talo – Bokens hus ry järjestää täydennyskoulutusta sanataideohjaamisen tueksi. Sanataiteen ohjaamisen viikonloppukurssit sopivat sanataideohjaajille, muille ohjaustoiminnan ammattilaisille, opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Keväällä 2023 järjestetään neljä viikonloppukurssia.

Sanataide ja pelit 11.-12.3. Ohjaaja: Hanna Dufva

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

Tällä viikonloppukurssilla tutustutaan, miten monin tavoin sanataiteessa käytetään pelillisiä elementtejä mm. luovuuden herättelyyn, tyhjän paperin kammon ylittämiseen, kollaasitekstien ja muun yhteisöllisen sanataiteen tekemiseen ja lukutaidon saavutettavuuden edistämiseen. 

Ensimmäisenä päivänä

 • Tutustumme sanataide & pelitaide esimerkkeihin. 
 • Tutustumme peleissä ilmeneviin tekstimuotoihin.
 • Teemme pelillistä menetelmää apuna käyttäen yhteisen kollasitarinan.

Toisena päivänä

 • Tutustumme matalankynnyksen osallistavaan tarinankerrontaan roolipelin kautta.
 • Valmistamme yhdessä nuorille ohjattavan roolipeli-kokemuksen, jonka jokainen osallistuja voi ottaa mukaansa kurssilta käytettäväksi omissa ohjauksissa.

Kurssin esteettömyys:

 • Kirjan talon rakennustekniset esteettömyystiedot Kirjan talon sivuilla: saapuminen ja esteetömyys
 • Voit osallistua kurssilla omassa tahdissa ja omalla tavalla. 
 • Kurssin tehtäviin osallistuminen on vapaaehtoista ja voit valita tehtävistä ne, jotka koet itsellesi mielekkäiksi ja sopiviksi. 
 • Tilassa on mahdollista syödä eväitä ja tarjolla on teetä ja kahvia, mikro ja vedenkeitin. 
 • Ohjaaja on sitoutunut terveyttä ja turvallisuutta edistäviin ohjausperiaatteisiin: Ohjaaja ei pakota tai painosta, ei käytä sukupuolittavaa kieltä tai tee oletuksia terveydestäsi, toimintakyvystäsi tai mistään sinua koskevasta.
 • Jos haluat tutustua Kirjan talon tilaan etukäteen, olethan yhteydessä ohjaajaan. 
 • Avustajat ja tukihenkilöt ovat tervetulleita. 

Olethan yhteydessä esteettömyystarpeistasi tai jos mikään mietityttää. Teemme parhaamme, jotta osallistuminen olisi mahdollista ja mielekästä mahdollisimman monille!

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 25.2.2023.

MISSÄ? Kirjan talolla (Nunnankatu 4, 20700 Turku)

MILLOIN? 11.-12.3.2023 klo 11-16

OHJAAJA? Hanna Dufva

ILMOITTAUTUMINEN? Kirjan talon kurssikaupasta: https://kirjantalo.org/kurssikauppa/

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

HINTA? 200/100 €

Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille, varusmiehille tai siviilipalvelusta suorittaville, äitiysvapaata viettäville.

Käytännön yhteisösanataidetta 25.-26.3. Ohjaaja: Jenni Turunlahti

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

Käytännön yhteisösanataidetta -viikonloppukurssilla esitellään yhteisösanataiteen mahdollisuuksia kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä laajasti erilaiset kohderyhmät huomioiden. Mitä lisäarvoa yhteisötaiteelliset sanataidemenetelmät tuovat ryhmille ja sen jäsenille? Millainen ohjaajan rooli on yhteisötaidetyöskentelyssä? Miten menetelmiä voisi hyödyntää osana omaa työtä?

Sanataideohjaaja Jenni Turunlahti johdattelee osallistujat yhteisösanataiteelliseen työskentelyyn käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kurssiviikonlopun aikana tehdään pieniä kirjoitusharjoituksia, käydään vertaiskeskustelua ja ideoidaan ryhmässä uusia avauksia. Koulutus antaa käytännön työkaluja sanataideohjaajille sekä muille ihmisten parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.

Jenni Turunlahti on sanataideohjaaja ja kouluttaja, joka on työssään erikoistunut yhteisösanataiteellisten menetelmien kehittämiseen ja yhteisösanataideprojektien tuottamiseen.

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 11.3.2023.

MISSÄ? Kirjan talolla (Nunnankatu 4, 20700 Turku)

MILLOIN? 25.-26.3.2023 klo 11-16

Ohjaaja: Jenni Turunlahti

ILMOITTAUTUMINEN? Kirjan talon kurssikaupasta: https://kirjantalo.org/kurssikauppa/

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

HINTA? 200/100 €

Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille, varusmiehille tai siviilipalvelusta suorittaville, äitiysvapaata viettäville.

Sanataide ja videot II 22.-23.4. Ohjaaja: Veera Lehtola

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

Kurssilla kokeillaan ja tutkitaan liikkuvan kuvan ja sanataiteen yhteyttä ja harjoitellaan videokuvaamista, äänittämistä ja editointia. Viikonloppuna kokeillaan omakuvallisia harjoitteita ja kukin osallistuja käsikirjoittaa, kuvaa ja leikkaa oma lyhyen videotarinan tai runovideon.

Tämä kurssi on jatkoa syksyn videokurssille, mutta sopii kaikille liikkuvan kuvan ja sanataiteen yhteyksistä  ja käyttömahdollisuuksista kiinnostuneille,

myös erilaisten luovien ryhmien ohjaajille. 

Ota mukaan, tabletti tai älypuhelin, jolla voi kuvata ja äänittää.

Työskentelemme iMovie tai YouCut- ohjelmilla.

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 8.4.2023.

MISSÄ? Kirjan talolla (Nunnankatu 4, 20700 Turku)

MILLOIN? 22.-23.4.2023 klo 11-16

OHJAAJA? Veera Lehtola

ILMOITTAUTUMINEN? Kirjan talon kurssikaupasta: https://kirjantalo.org/kurssikauppa/

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

HINTA? 200/100 €

Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille, varusmiehille tai siviilipalvelusta suorittaville, äitiysvapaata viettäville.

Tilaa moninaisuudelle – esteettömyyttä tiloihin ja tapahtumiin 20.-21.5. Ohjaaja: Hanna Dufva

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat yhdenvertaisuutta käytännössä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tehdä tiloista ja tapahtumista terveellisempiä ja turvallisempia osallistujille ja tekijöille. 

Ensimmäinen päivä

 • Saavutettavuuden ja esteettömyyden perusteita: Kenelle tilat ja tilanteet kuuluvat? Kuka pääsee mukaan?
 • Ulospäin näkyvät ja näkymättömät osallistumisen esteet
 • Sanat fyysisenä toimintakyvyn ja osallistumisen tukena.
 • Miten voimme tukea ihmisiä takaisin yhteisiin tilanteisiin huonojen kokemusten ja/tai koronavuosien jälkeen? 
 • Miten turvallisuuden tunteen tukeminen ja itsesäätelymahdollisuudet voivat madaltaa kynnyksiä tulla mukaan?

Toinen päivä

 • Vaillinaisten ja virheellisten tapahtumatietojen riskit ja todellista tietoa sisältävien edut.
 • Omaan tilaan ja toimintaan sopivien ja sovellettavien esteettömyysselosteiden ja -pohjien valmistaminen. 

Kurssin esteettömyys:

 • Kirjan talon rakennustekniset esteettömyystiedot Kirjan talon sivuilla: saapuminen ja esteettömyys.
 • Voit osallistua kurssilla omassa tahdissa ja omalla tavalla. 
 • Kurssin tehtäviin osallistuminen on vapaaehtoista ja voit valita tehtävistä ne, jotka koet itsellesi mielekkäiksi ja sopiviksi. 
 • Tilassa on mahdollista syödä eväitä ja tarjolla on teetä ja kahvia, mikro ja vedenkeitin. 
 • Ohjaaja on sitoutunut terveyttä ja turvallisuutta edistäviin ohjausperiaatteisiin: Ohjaaja ei pakota tai painosta, ei käytä sukupuolittavaa kieltä tai tee oletuksia terveydestäsi, toimintakyvystäsi tai mistään sinua koskevasta.
 • Jos haluat tutustua Kirjan talon tilaan etukäteen, olethan yhteydessä ohjaajaan. 
 • Avustajat ja tukihenkilöt ovat tervetulleita. 

Olethan yhteydessä esteettömyystarpeistasi tai jos mikään mietityttää. Teemme parhaamme, jotta osallistuminen olisi mahdollista ja mielekästä mahdollisimman monille!

Ilmoittautuminen kurssille päättyy 6.5.2023.

MILLOIN? 20.-21.5. klo 11-16

OHJAAJA? Hanna Dufva

ILMOITTAUTUMINEN? Kirjan talon kurssikaupasta: https://kirjantalo.org/kurssikauppa/

HUOM! Taiteilijapoolin jäsenet ilmoittautuvat osoitteessa kurssit.kirjantalo@gmail.com

HINTA? 200/100 €

Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille, varusmiehille tai siviilipalvelusta suorittaville, äitiysvapaata viettäville.