Koulutukset

Kirjan talo kouluttaa ja jakaa tietoutta sanataiteen mahdollisuuksista ja keinoista aktiivisesti. Tarjoamme koulutuksia soveltavasta sanataiteesta sekä sanataiteen ulottuvuuksista esimerkiksi koulumaailmassa ja kulttuurihyvinvoinnin parissa toimiville. Kirjan talolla on mahdollisuus kouluttautua sanataideohjaajaksi vuosittain järjestettävässä Sanataideakatemiassa.

Webinaarit ja luennot

Kirjan talon suositut webinaarit voit tilata minne päin Suomea tahansa! Webinaarit tarjoavat ytimekkäitä tietopaketteja sanataiteesta sekä luovasta lukemisesta, ja ovat hyödyllisiä kaikille, jotka voivat ja haluavat soveltaa omassa työssään sanataiteen metodeja. Luennoilla jaetaan myös vinkkejä sanataideharjoituksiin. Luennot voidaan pitää myös lähiopetuksena. Voit myös ehdottaa itse luennon aihetta!

Esimerkkejä Kirjan talon webinaareista ja luennoista: 

Luova lukeminen, 45 min

Maailmassa, joka on täynnä virikkeitä, ärsykkeitä ja jatkuvaa muutosta, lukeminen nousee arvoon arvaamattomaan. Mutta miten hidas lukeminen pärjää nopeassa maailmassa? Miten kirjat ja lukeminen voivat tulla lähelle lasta hänen omista mielenkiinnon kohteistaan kumpuavien mediatekstien kautta?

Sanataiteen ABC, 45 min

Sanataide voi olla ryhmässä kieli, jolla luodaan ystävällistä ja rakentavaa ilmapiiriä. Sanataide voi olla uusi alkuja ja hyviä juonenkäänteitä yksilölliseen oppimiseen ja yhdessä olemiseen. Luennolla määritellään, mikä ja mitä on sanataide, ja kuinka sitä voisi hyödyntää esim. äidinkielen opetuksessa.

Soveltava sanataide ja kokemusasiantuntijuus

Sanataidetta voi soveltaa monissa eri konteksteissa ja monien eri ryhmien kanssa. Kirjan talolta löytyy runsaasti monipuolista osaamista erityisryhmien ja sensitiivisten aiheiden käsittelyyn. Sanataiteilijoiden joukosta löytyy myös kokemusasiantuntijuutta eri elämän osa-aluiden käsittelyyn sanataiteen keinoin. Tällä hetkellä sanataiteilijapoolistamme löytyy erityisasiantuntijuutta seuraavista aiheista: trauma ja traumasensitiivisyys, erityispedagogiikka, mielenterveys, osallisuus, muisti, maahanmuuttajat ja suomi toisena kielenä, esteettömyys ja saavutettavuus, lasten ja nuorten lukuinnon ja luovan tekemisen tukeminen.

Kysy rohkeasti lisää alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse! 

Sanataiteen ohjauksen koulutukset ja työpajat

Kirjan talo tarjoaa monipuolisesti eri kokoisia sanataiteen ohjauksen koulutuskokonaisuuksia. Voit tilata sanataiteilijamme vierailulle yhteisöösi ja toivoa teitä palvelevia sisältöjä. Voit tilata meiltä esimerkiksi osia Sanataideakatemiastamme tai teidän tarkoituksiinne sovelletun Sanataideakatemian.

Kysy rohkeasti lisää alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse!