Poikaerityisen sanataiteen viikonloppukurssi

Tervetuloa poikaerityisen sanataiteen viikonloppukurssille!

Miten työskennellään nuorten kanssa, joilla on heikko motivaatio tekstitaitoihin? Miten tehdään tekstejä piittaamatta tekstilajista tai kieliopista? Miten yhdistetään teksitaidot ihmisen perustarpeeseen tulla ymmärretyksi?

 

Kurssilla opetellaan keinoja kirjoittamisen aloittamiseensellaisten nuorten kanssa, joilla ei ole kokemusta kirjoittamisesta. Etualalla ovat nuoret, joilla on heikko motivaatio tekstitaitojen harjoittamiseen. Käymme läpi keinoja, joilla nuorten kokemusmaailmaa käytetään ilmaisun lähteenä ja lyhennämme puhumisen ja kirjoittamisen välimatkaa. Tavoitteena on yhdistää tekstitaidot ihmisen perustarpeeseen tulla ymmärretyksi ja työstää tästä lähtökohdasta tekstejä. Kurssilla keskitytään sekä kirjoittamisen esteiden ylittämiseen että omakohtaisen suhteen synnyttämiseen tekstitaitoihin. Keskeisellä sijalla on vuorovaikutustaitojen yhdistäminen tekstin tuottamiseen. Kurssille osallistuminen ei vaadi muuta kuin läsnäoloa.

Kurssin ohjaajana toimii Aleksis Salusjärvi. Salusjärvi on helsinkiläinen kirjallisuuden ammattilainen ja oppikirjailija, joka on vetänyt Lukukeskuksen Sanat haltuun -hanketta vuodesta 2016. Hänen opetukseensa on osallistunut yli 6000 13-55 -vuotiasta heikon lukutaidon omaavaa nuorta ja aikuista. Salusjärvi työskentelee erityisesti syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja aikuisten kanssa esimerkiksi vankiloissa ja erityisopetuksessa.

 

MISSÄ? Kirjan talolla (Nunnankatu 4, 20700 Turku)
MILLOIN? 26.-27.11. klo 11-16
ILMOITTAUTUMINEN? Sähköpostitse tuottaja.kirjantalo@gmail.com tai Kirjan talon kurssikaupasta.
HINTA? 200/100 €
Alennettu hinta Kirjan talon jäsenille, opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille, varusmiehille tai siviilipalvelusta suorittaville, äitiysvapaata viettäville.