Nordiskt-Baltiskt nätverk för poeter, översättare och förläggare

Det Nordisk-Baltiska nätverket för poeter, översättare och förläggare är ett projekt som Bokens hus startar under 2022. Nätverket består av personer ur litteraturbranschen, medlemmarna är hittills från Finland, Danmark, Estland, Island, Norge och Sverige. Nätverkets fokus ligger på samarbete och bredare inlärning gällande internationellt litterära projekt. Tanken är att nätverket ska fungera som bas för möjliga samarbeten och projekt. Nätverkets medlemmar arbetar på distans och förväntas träffas under seminarier ungefär två gånger i året. Dessa seminarier kommer ha ett ambulerande system där den första träffen sker sensommaren 2022 vid Åbo stadsbibliotek. Seminarierna är både för internt arbete, men kommer också ha öppna panelsamtal och evenemang som riktar sig för allmänheten där nätverket presenterar sitt arbete.