Julkaisut

Kirjan talon julkaisut ovat tilattavissa Kirjasimen verkkokaupasta.

Sanataidetta on! Työtavat, tekijät ja teoria

Tässä kirjassa esitellään sanataiteen sukupuuta, sen teoreettisia ja historiallisia juuria; rungosta haarovia oksia, moninaisia toimintatapoja ja aluevaltauksia. Teoksen nimen perässä ei ole kysymysmerkkiä, eikä latteaa pistettä. Sen perässä on huutava huutomerkki, joka tahtoo sanoa, että sanataide on ja kasvattaa vahvoja vuosirenkaita, osana taidekasvatuksen ja soveltavan taiteen laajaa kenttää.

Kirjassa esittelemme joitakin sanataiteen kentän aluevaltauksia. Teoriaa, työtapoja ja tekijöitä. Kirja on pelinavaus, kutsu mukaan: sen tekijät toivovat aloittavansa perinteen, eivät sanovansa viimeistä sanaa.

Kirjan talo on toiminut teoksen kustantajana. Teoksen toimittajina ovat toimineet  sanataiteen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi, Jyväskylän yliopiston luovan kirjoittamisen opettaja Nora Ekström sekä kirjailija, ohjaaja ja sanataiteilija Emma Puikkonen.

Katson viimein kohti

Katson viimein kohti on Kirjan talo – Bokens hus ry:n kuudes novelliantologia. Viimeinen versio -sarjaa rakennetaan Kirjan talon Kirjailija-akatemiassa. Viimeinen versio -antologiasarjan kuudennen osan on toimittanut kirjailija sekä kirjoituksen ohjaaja Jussi Seppänen.

Kirjoittajia antologiassa ovat Riikka Uljas-Bärman, Asteri Saarikkomäki, Sami Siipola, Airi Hihnala, Milla Heinonen, Leea Liukko, Heidi Kerosuo ja Iiris Liliendal.

Sillat

Sillat on Kirjan talo – Bokens hus ry:n viides novelliantologia. Viimeinen versio -sarjaa rakennetaan Kirjan talon Kirjailija-akatemiassa. Viimeinen versio -antologiasarjan viidennen osan on toimittanut kirjailija sekä kirjoituksen ohjaaja Jussi Seppänen.

Kirjoittajia antologiassa ovat Thua Aalto, Ulla-Kirsti Junttila, Aleksi Sierniemi, Kaija Lammintausta, Milka Liikala, Marjut Brunila, Marja Uimonen, Antti Tahkola ja Saara-Maria Kajava.

On jo melkein aamu

On jo melkein aamu on Kirjan talo – Bokens hus ry:n neljäs novelliantologia. Viimeinen versio -sarjaa rakennetaan Kirjan talon Kirjailija-akatemiassa. Viimeinen versio -antologiasarjan neljännen osan on toimittanut kirjailija sekä kirjoituksen ohjaaja Jussi Seppänen.

Kirjoittajia antologiassa ovat Mika Helva, Minna Kuusisto, Aleksi Sieriniemi, Roosa Palviainen Cilla Ekholm-Tiainen, Mari Lindqvist, Emily Hallfast, Taavi Simonen ja Leila Pitkänen.

Ohikiitäviä maisemia

Ohikiitäviä maisemia on Kirjan talo – Bokens hus ry:n kolmas novelliantologia. Viimeinen versio -sarjaa rakennetaan Kirjan talon Kirjailija-akatemiassa. Viimeinen versio -antologiasarjan kolmannen osan on toimittanut kirjailija sekä kirjoituksen ohjaaja Jussi Seppänen.

Kirjoittajia antologiassa ovat Pau Valent, Marjo Kyllönen, Kristiina Ruuti, Sari Vahtera, Minni Gravelius Edlund, Aleksandra Suominen, Maria Pääsky, Elina Junttila, Leo Lindstedt ja Tiina Jääskeläinen-Alasaari.

Miljoonia tonneja vettä

Miljoonia tonneja vettä on Kirjan talo – Bokens hus ry:n toinen novelliantologia. Viimeinen versio -sarjaa rakennetaan Kirjan talon Kirjailija-akatemiassa. Viimeinen versio -antologiasarjan toisen osan on toimittanut kirjailija sekä kirjoituksen ohjaaja Jussi Seppänen.

Kirjoittajia antologiassa ovat Lo Farnedal, Mari Lindqvist, Marja Mäenpää, Veijo Alavalli, Elina Iso-Järvenpää, Eeva Vänskä, Christian Lenander, Pessi Frida Maria sekä Paula Vartiainen.

Pienin askelin

Pienin askelin on Kirjan talo – Bokens hus ry:n ensimmäinen novelliantologia. Viimeinen versio -sarjaa rakennetaan Kirjan talon Kirjailija-akatemiassa. Viimeinen versio -antologiasarjan ensimmäisen osan on toimittanut kirjailija sekä kirjoituksen ohjaaja Magdalena Hai.

Kirjoittajia antologiassa ovat Veijo Alavalli, Rosa Aphalo, Marjut Brunila, Ann-Mari Halén, Kalevi Heikkinen, Marjo Jämsä, Sanna Kymäläinen, Kirsi Melvola-Georgakarakos, Frida Maria Pessi, Hannele Tuominen, Marja Uimonen sekä Teija Veijola. Kirjoittajat ovat pääosin kotoisin Varsinais-Suomesta, mutta myös Iistä, Helsingin Kalliosta, Nurmijärveltä, jne.

Runosta kabareeseen ja klubeille, kirjallisuusterapiasta Kirjailija-akatemiaan. Kirjan talon seinät ovat nähneet lähes kaiken. Vuonna 2018 julkaistussa Sanoista totta -juhlavuosijulkaisussa Kirjan talossa vuosien varrella ja vielä nykyäänkin toimivat henkilöt kertovat muistojaan, tunnelmiaan ja ajatuksiaan Kirjan talosta. Sanoista totta kokoaa yhteen yksitoista kirjoitusta Kirjan talon kymmenvuotistaipaleen varrelta.

Kirjoittajina julkaisussa ovat Siru Kainulainen, Tommi Parkko, Markku Karpio, Veera Vähämaa, Juha Kulmala, Marissa Mehr, Magdalena Hai, Helianne Kallio, Merja Mäenpää, Päivi Kosonen ja Elina Laine.

Veloituksetta ladattavat materiaalit

Monikielipeli-tehtävämateriaali

Tervetuloa käyttämään Monikielipeli-tehtävämateriaalia!

Monikielipelin tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria monikieliseen luovaan itseilmaisuun tarjoamalla helppoja ja muokattavissa olevia tehtäviä työskentelyn tueksi. Tehtävät sopivat eri ikäisille ja eri kielitaitotaustan omaaville lapsille ja nuorille.

Monikielipeliä voi käyttää osana opetusta koulussa tai se voi olla mukavaa ajanvietettä vapaa-ajalla. Monikielipeli-tuokion voi aloittaa esimerkiksi laskemalla, kuinka montaa eri kieltä ryhmän jäsenet puhuvat, ja näin johdatella osallistujat monikieliseen työskentelyyn. Eri tehtäviä voi tehdä eri kielillä, ja myös tehtävien sisällä voi käyttää useampaa kuin yhtä kieltä.

Tehtävissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eli jokainen voi ratkaista Monikielipelin tehtäviä ilman epäonnistumisen pelkoa.

Tuotanto: Kirjan talo – Bokens hus ry
Tehtävien suunnittelu: Jasmine Westerlund ja Jenni Turunlahti
Graafinen suunnittelu: Minttu Turunlahti

Tehtävämateriaali on tuotettu Turun kaupungin Katse kouluihin-kokeiluiden rahoituksella keväällä 2023.

Elävät pelit -pelikirjoittamisen opas

Mikä on sinun kaikkien aikojen lempipelisi? Afrikan tähti, Minecraft, Peili, Domino, Tetris, Super Mario Bros, XCOM, Chinahand, Cluedo vai Angrybirds?

Pelit kiehtovat kaikenikäisiä. Peli voi olla kilpajuoksua pelilaudalla tai kilvoittelua aikaa vastaan, mutta myös maailmojen ja hahmojen luomista, yhteisten sääntöjen kehittelyä, tarinankerrontaa, riskinottoa, strategioiden kehittelyä ja yllätyksiä. Naurua, jännitystä, oppimista sekä eläytymistä. Erilaiset pelimaailmat ovat monille lapsille ja nuorille tuttuja ja tärkeitä ympäristöjä. Elävät pelit -verkkokurssilla tutut pelihahmot voivat karata peleistään ja suunnata uusiin, osallistujien itse keksimiin seikkailuihin. Myös tutut leikit saavat uusia sävyjä kun ne sijoittuvat jännittäviin pelimaailmoihin.

Elävät pelit on monitaiteellinen, pelimaailmoista ammentava menetelmäpaketti nuorille sekä nuorten ja lasten kanssa toimiville aikuisille. Kurssi sisältää esimerkiksi koululuokan tai harrastusryhmän kanssa toteutettavia tehtäviä ja leikkejä, joista osa ammentaa jo olemassaolevista peleistä ja osassa puolestaan luodaan omia pelejä.

Monet tehtävistä sisältävät luovaa kirjoittamista, suullista tarinankerrontaa tai draamailmaisua. Tehtäväpaketissa on myös piirtämistä ja askarteluun pohjaavia harjoitteita. Tehtävät voi toteuttaa yksittäisinä harjoitteina tai pitkäjänteisempänä, laajenevana prosessina, jossa ryhmä luo oman yhteisen pelimaailmansa, jonka sisällä voidaan soveltaa erilaisia pelejä ja leikkejä. Pelin tai pelimäisen leikin kehittäminen yhdessä on jo itsessään eräänlaista pelaamista, jossa ryhmätyötaidot kehittyvät.

Materiaalin ovat Kirjan talolle tuottaneet ja kehittäneet taiteilijat Maiju Karoliina Tainio, Eevastiina Kinnunen ja Daniil Kozlov.

Rivien välissä – mediakasvatusta sanataiteen keinoin

Rivien välissä on luovia lähestymistapoja hyödyntävä materiaalipaketti medialukutaidon ja itsenäisen ajattelun edistämiseksi. Materiaalia voi käyttää oppiaineiden rajat ylittävään työskentelyyn yläkouluissa. Lisäksi materiaali soveltuu lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön sekä erilaisten nuorten aikuisten ryhmien lukutaidon tukemisen apuvälineeksi.

Käsitellyt aiheet ja teemat, kuten ilmaston lämpeneminen ja sosiaalinen media, ovat kuumia
puheenaiheita 2010-luvun lopussa ja vuosikymmenen taitteessa. Teemoja lähestytään kuvittelun ja keksimisen kautta, sanataiteen menetelmin. Sanataide tarkoittaa sanojen käyttöä luovasti. Se on tarinoiden kertomista, kirjoittamista ja kuuntelemista. Sanataide kehittää luovaa ja itsenäistä ajattelua, joten mikä olisikaan parempi menetelmä tukea tulevaisuuden visionäärejä, kuin sanataide!

Materiaali koostuu valmiista tuntisuunnitelmista, jotka sisältävät ryhmätehtäviä, keskittymistä vaativia kirjoitustehtäviä, aineistotehtäviä ja kepeitä välipaloja. Nappaa käyttöösi valmis tunti tai yksittäinen tehtävä tarpeidesi mukaan. Oppitunnit on suunniteltu 90 minuutin mittaisiksi materiaalin ensimmäistä oppituntia lukuun ottamatta. Tehtäviä on mahdollista eriyttää niin, että eri tasoiset lukijat ja kirjoittajat saavat onnistumisen elämyksiä.

Hankkeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Eväsrepun kätköistä – keskustelukortit

Eväsrepun kätköistä -keskustelukortit on suunnattu keskustelu- ja muistelutuokioihin erityisesti ikääntyneiden kanssa. Kortteja voi käyttää esimerkiksi hoitolaitoksissa, ryhmänohjauksessa, vapaaehtoistoiminnassa tai omaisten kohtaamisissa vanhusten kanssa.

Keskustelukortit käsittelevät arjen ja elämän eri aihepiirejä. Korteissa on keskustelun virittämiseksi ja kielen kirvoittamiseksi vanhoja sananlaskuja, loruja, runonpätkiä ja kysymyksiä. Korttipakkauksen kuvakortit sopivat yhteisiin tuokioihin esimerkiksi muistisairaiden kanssa tai jos tekstikorttien lukeminen tuottaa vaikeuksia.

Vanhojen sananlaskujen ja kansanlorujen aiheet ja muunnelmat elävät arjessa edelleen. Suuri osa on myös kansainvälistä perinnettä – ne tunnetaan eri muodoissa ympäri maailmaa. Keskustelukorttipakan 80 kortin innostamana voi keskustella uudemmista, ajassa jatkuvasti muuntuvista sanonnoista – tai jakaa omia hokemia, lentäviä lauseita ja runonsäkeitä!

Tammikodin sanojen tuntumasta

Tammikodin sanojen tuntumasta on Seija-Leena Salon kirjoittama pieni käsikirja sanataidelähtöiseen toimintaan. Se on kirjoitettu Päivän rytmit, sanan tahdit -hankkeessa Tammikodin asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa koetun pohjalta. Käsikirja kokoaa kokemuksia ja esittelee toimitatapoja. Painopiste on taidelähtöisissä harjoitteissa.

Sanataideakatemian julkaisut

Kirjan talon sanataideohjauksen koulutuksen – Sanataideakatemian – opiskelijat johdattavat sanataiteesta kiinnostuneet sanataiteen maailmaan monipuolisesti eri medioiden kautta.

Sanataideakatemian opiskelijat ovat julkaisseet kokoelman podcasteja ja videoita, joita kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat hyödyntää esimerkiksi omassa työssään. Olit sitten äidinkielenopettaja, varhaiskasvatuksen parissa toimiva, erilaisten ryhmien ohjaaja tai muuten taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin äärellä liikuskelija, olet oikein tervetullut mukaan tutustumaan Sanataideakatemian julkaisuihin!

Sanataidekortit

Sanataidekortteja voi käyttää taidetehtävinä ja keskustelu- ja tutustumiskortteina.
Ladattavissa materiaaleissa on
  • 20 kuvaa
  • 20 sanataidetehtävää
  • ohjaajan opas materiaalien käyttämiseen ja soveltamiseen traumasensitiivisesti ja saavutettavuutta huomioiden.
Materiaalin ovat kehittäneet Mira Mäenpää ja Hanna Dufva
Otto A. Malmin lahjoitusrahaston tuella.