Kirjan talon Runouden pienliikkuvuusavustus 2022 Karri Kokolle

Kirjan talo – Bokens hus ry on myöntänyt runoilija Karri Kokolle vuoden 2022 Runouden
pienliikkuvuusavustuksen. Avustus on kohdennettu Kokon Turkuun suuntautuviin matkoihin.

Karri Kokko on jo pitkään ollut Suomen merkittävimpiä ja tunnetuimpia monimediaisen, kokeellisen ja
teoskriittisen runouden tekijöitä. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti visuaaliseen runouteen
tehden rohkeaa tutkimusmatkaa runouden ja kuvataiteen raja-alueilla.

Helsingissä asuva, mutta kansainvälisesti hyvin verkottunut Kokko on myös valpas taidetapahtumien ystävä ja tuttu vieras Turun runotapahtumissa ja taidenäyttelyissä, sekä esiintyjänä että yleisössä. Pienliikkuvuusavustuksen myötä Kirjan talo toivoo runollisen yhteistyön ja outojen inspiraatiovirtausten jatkuvan tulevaisuudessakin niin Turkuun kuin Turusta maailmalle.

Kirjan talo – Bokens hus ry myöntää Runouden pienliikkuvuusavustusta ja muita apurahoja ilman
hakumenettelyä yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Avustukset ovat rahallisesti vaatimattomia, mutta
ne pyrkivät nostamaan esiin ja tukemaan sellaisia kirjallisuuden ja sanataiteen muotoja ja tekijöitä, jotka
tuntuvat jäävän perinteisten avustusjärjestelmien katvealueille ja vaille ansaitsemaansa huomiota.