Kirjan talo joutuu luopumaan tiloistaan keväällä 2022

Kirjan talo joutuu luopumaan tiloistaan keväällä 2022 yhdistys peräänkuuluttaa kaupungilta pitkäkestoisia tilaratkaisuja 

Kirjallisuuden ja sanataiteen aluekeskuksena toimiva Kirjan talo – Bokens hus ry joutuu luopumaan tiloistaan keväällä 2022. Yhdistys on toiminut samoissa tiloissa osoitteessa Linnankatu 24 vuodesta 2008 alkaen. Tilanteen taustalla on kiinteistön uuden omistajan JKK-kiinteistö Oy:n tarve saneerata tilat huonejärjestystä muuttaen.

Kirjan talon tiloista on muodostunut viime vuosikymmenen aikana itsenäinen ja monipuolinen taiteen ja kulttuurin tila,  jossa on ylläpidetty kaikille saavutettavia kokous- ja työtiloja. Kirjan talo on tuottanut tiloissaan kaikille turkulaisille avoimia ja monikielisiä kulttuuripalveluita, muun muassa osallisuutta ja lukutaitoa tukevien hankkeiden sekä luovan kirjoittamisen kurssien muodossa. Vuonna 2019 Kirjan talon kävijämäärät lähestyivät kymmentä tuhatta.

Kirjan talon vuokrasopimuksen päättymisen myötä kodittomaksi jää myös useita taide- ja kulttuurialan yhdistyksiä sekä lukuisia vapaita työryhmiä ja toimijoita. Kirjan talon tiloissa toimii tällä hetkellä monta Turun kaupungin tukemaa sopimuskumppania ja Taiken tukemaa tapahtumajärjestäjää.

Kirjan talo liittyy akuutissa tilatarpeessa olevien turkulaisten kulttuuritoimijoiden joukkoon ja peräänkuuluttaa kaupungilta pitkäjänteisiä ratkaisuja.

“Taiteellisen toiminnan ja tilojen yhteen sovittamiseen kuluu helposti kymmenenkin vuotta. On selvää, että tilaratkaisujen on tuettava näitä kehittymisen prosesseja pitkäjänteisesti. Uskomme myös, että tilojen omistajan on hyvä jakaa sama intressi vuokralaisten kanssa   tahto taiteen mahdollistamiseen ja tekemiseen on hyvän ja pitkälle kantavan kumppanuuden ehto”, kommentoi Kirjan talon toiminnanjohtaja Petri Tähtinen.

Kirjan talon edustajat toivovat, että päättäjät ymmärtäisivät tilojen tukemisen olevan ehto laadukkaiden kulttuuripalveluiden toteutumiselle Turussa. Yhdistys on ollut mukana valmistelemassa Taiteen talo -hanketta, ja toivoo nyt keskustelussa pinnalla olleen Rettigin tupakkatehtaan olevan potentiaalinen tulevaisuuden koti toiminnalleen.

Kirjan talon tiloissa toimivat tällä hetkellä muun muassa Lounais-Suomen kirjailijat, Runoviikko, Turun Sanataideyhdistys, Kirjoittajayhdistys Kapustarinta, Taideyhdistys Olohuone, Turun Sarjakuvakerho, Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko, Osuuskunta Kirjasin ja kustantamot Parkko sekä Kita. Kirjan talo on koti myös turkulaiselle kirjallisuuslehti Lumoojalle.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT:

Petri Tähtinen

kirjantalo@gmail.com