Åbo Poesidagar 8.-10.4.2022

Åbo Poesidagar är svenskfinlands största poesifestival. Poesidagarna arrangeras vartannat år och innehåller poesiuppläsningar, föredrag, författarsamtal, poetry slam, lyriska musikframträdanden, teater som influerats av poesi m.m. År 2022 har festivalen temat AVSTÅND. Exakta programmet publiceras närmare eventet.

Arrangörer:
Åbo stad, Kirjan talo – Bokens hus, Ämnesföreningen Prosa vid ÅA rf, Åbolands Litteraturförening och Finlands svenska författareförening.